I dag finns det en mängd olika fritt tillgängliga blockbaserade programmeringsmiljöer som gör det möjligt att skapa t.ex. interaktiva animationer, spel, simulationer och andra grafiska program. Blockly är Googles variant, som ligger till grund för t.ex. PencilCode och programmeringsappen för robotarna Dash och Dot. Scratch är ett omfattande programmeringsverktyg utvecklat vid MIT i Boston, USA, som “låg tröskel och breda väggar”, med vilket man avser att det öppnar dörrar att förverkliga i princip vilka idéer som helst. Medan Flash-baserade Scratch enbart fungerar på dator, finns motsvarigheterna HopScotch och Tynker för pekplatta. Till skillnad från t.ex. code.org som erbjuder färdiga uppgifter, är de blockbaserade miljöerna helt öppna så att man själv får bestämma vad man ska göra. 

Under workshopparna valde jag att använda mig av ScratchJr som också utvecklas vid MIT och finns tillgänglig för iOS och Android.

ScratchJr marknadsförs egentligen för yngre barn, men många av de lärare jag arbetar med använder appen även bland elever i åk 5-6. ScratchJr har en del fördelar jämfört med de övriga verktygen jag nämnde ovan:

  • Den baserar sig på symboler och innehåller väldigt lite text, vilket gör att den även lämpar sig för yngre barn.
  • Gränssnittet är minimalistiskt och lättöverskådligt.
  • Appen har ett mer begränsat antal instruktioner (block), vilket underlättar då man ska komma igång med blockbaserad programmering eftersom man kan undvika “instruktionsoverload”.

Det finns en hel del material på ScratchJr:s hemsida, bl.a. fulla läroplaner (engelska) för hur man kan jobba med appen i undervisningen. På sidan hittar du också alla block i stort format som du kan skriva ut och använda i klassen.
Jag har översatt en del av materialet till svenska – jag hoppas att du kan ha nytta av det i din undervisning:

  • Programmeringsgränssnittet – denna PDF ger en översikt över programmeringsgränssnittet och de olika delarna/sektionerna som ingår i det.
  • De tillgängliga blocken – detta dokument ger en översikt över alla tillgängliga instruktioner (block) och en kort beskrivning av vad respektive instruktion gör. 
  • Redigeringsverktyget – här ges en översikt över redigeringsverktyget som man kan använda för att modifiera och skapa figurer och bakgrundsbilder.
  • Även om ScratchJr i likhet med övriga blockbaserade miljöer ger möjlighet att utveckla egna idéer och skapa fritt, kan det vara bra att börja med några slutna uppgifter genom vilka man bekantar sig med verktyget och kommer igång med några små program. På ScratchJr:s hemsida finns nio uppdrag som jag har översatt till svenska.

Mia Skog i Raseborg använder ScratchJr i naturvetenskap för att simulera olika fenomen såsom fotosyntesen. Nedan ett exempel på hur det sett ut då de arbetat med människans blodomlopp. Häftigt!

Tags:

Comments are closed