Att undervisa textbaserad programmering i skolan

Hösten 2020 utkommer min andra bok om programmering, som jag har skrivit tillsammans med Lars-Åke Nordén. Mer information kommer inom kort!


Att undervisa i programmering i grundskolan - vad, hur och varför?

Varför ska vi ha programmering i skolan? Vad är programmering egentligen? Och hur kan man som lärare arbeta med programmering i olika ämnen?

Målsättningen med denna bok är att ge svar på dessa frågor. IT är inte längre ett område som berör enbart en särskild grupp människor – alla behöver förstå hur den digitala världen fungerar för att kunna delta i vårt samtida och framtida samhälle.Programmering finns numera med i skolans läroplaner.

Boken är utgiven av Studentlitteratur och går att köpa i traditionella bokhandlar samt på nätet (t.ex. på Adlibris och Bokus).Boken finns även tillgänglig som ebok.
 

Sagt om boken

"Rekommenderas varmt! Vi läser denna på en högskolekurs Programmering för lärare. Användbar för alla som är intresserade av programmering. Kanonbok!"
 
"Igår hade vi ma/NO konferens och vi diskuterade just din bok. 10 lärare och alla gillar den!"
 
"Jag är med i flera ämnesrelaterade Facebook-grupper för lärare och där går diskussionerna varma. I denna typ av forum blir det ofta snabba ”fix” i stil med ”här har jag en kul övning du kan köra med dina elever”. Det är bra så och den typ av information som Facebook lämpar sig för. Men när vi tänker på de mer djupgående aspekterna av undervisning och lärande så är det inte så enkelt. Därför blev jag så otroligt glad över din bok. Jag visste sedan tidigare att du är oerhört kompetent och klok inom detta område, men det innebär ju inte att dina tankar blir lättåtkomliga. Någon kanske har sett dig på något seminarium, något har läst någon kommentar du har skrivit, men någon helhetsbild har det av naturliga skäl inte varit lätt att få. Och så skriver du den här boken! Precis det som jag menar att en lärare som är ny på detta (och även erfaren) behöver! Att förstå vad som ligger bakom att detta förs in i läroplanen sett ur ett större samhällsperspektiv och din tydliga koppling till förändringarna i läroplanen – datorns uppbyggnad, begrepp, arbetsprocessen, historiken, utvecklingen i andra länder och grundläggande programmeringsträning. Du har bra tips på appar (några av våra favoriter är med, vi har även några andra) och code.org."
 
"Efter att ha läst 1/2 Att undervisa i programmering i skolan har jag fått med mig mängder av begrepp och frågeställningar presenterade på ett begripligt sätt i ett meningsfullt sammanhang."

Recension i BTJ-häfte nr. 24/2017 av Marianne Ericson

Med boken vill författaren svara på tre frågor: Varför programmering i skolan? Vad ska programmeringen handla om? Hur kan lärarna undervisa om detta? En viktig aspekt är att integrera programmering som ett pedagogiskt verktyg i flera ämnen. Boken börjar med digitaliseringens utveckling och betydelse i samhället. Vi får förklaringar till många begrepp och på ett enkelt sätt beskriver författaren grunderna för programmering och hur datorns mjukvara fungerar. En mängd konkreta exempel visar hur man kan börja programmera med eleverna. De sista kapitlen ägnas åt bedömning och matriser samt ett detaljerat sakregister som gör att boken blir användbar som referenslitteratur. En mycket aktuell och inspirerande bok när programmering förs in på läroplanen från 2018.

Recension i Origo (1/2017) av Nicklas Mörk

Praktiskt och tydligt om programmering

Blogginlägg av Maria Glawe

"Alla behöver förstå hur den digitala världen fungerar"


AI och svenskan i Finland

AI och svenskan i Finland
Inte en bok i sig, men nästan 🙂 I den här rapporten kartlägger jag utvecklingen kring språk och AI internationellt och nationellt, särskilt med avseende på språkteknologiska lösningar. I mitt arbete intervjuade jag centrala aktörer för att belysa frågeställningar kopplade till det svenska i Finland. Vad betyder artificiell intelligens för det svenska i Finland? Hur väl förberedda är vi på de förändringar som AI för med sig och vem bär ansvaret för att inte svenskan glöms bort i den snabba utvecklingen? Jag avslutar rapporten med tio så kallade nycklar, som synliggör de möjligheter och utmaningar AI kan föra med sig med tanke på ett tvåspråkigt Finland. Rapporten går att ladda ner på Magmas webbsida.


Slöjd i en digital skola


Jag hade det stora nöjet att skriva ett kapitel (Programmering i slöjden) i denna fantastiska bok, med lika fantastiska medförfattare och en outtröttlig redaktör i Martina Lundström. Dessutom bygger omslaget på ett broderat original!
Boken som getts ut av Lärarförlaget och finns att köpas i bokhandeln och online, beskrivs så här:

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv legitimerad lärare i slöjd och svenska, har samlat lärare och forskare för att i nio kapitel ge olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen.

Boken innehåller flera inspirerande exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i undervisningen. Eller vad sägs om interaktiva brädspel, kläder som lyser eller fågelholkar som larmar när äggen har kläckts? Men boken fördjupar också diskussionen om ämnets roll i dagens skola – och i framtidens.