Föreläsningar och utbildningar

Jag har över 15 års erfarenhet av att föreläsa och utbilda kring olika aspekter på temat digitalisering och digital kompetens, allt från programmering och digitalt skapande som en del av allmänbildningen till frågor kring jämlikhet, inklusion, integritet och säkerhet i ett samhälle som till all högre grad karaktäriseras av digitalisering och robotisering.
Vissa av utbildningarna är kortare workshops medan andra är större helheter där omfattningen kan väljas fritt. För det mesta skräddarsyr jag föreläsningar och utbildningar enligt enskilda kunders och större organisationers behov, men jag har också en del standardpaket som jag kan modifiera enligt målgruppens önskemål.

Projektledning

Jag har under de senaste 15 åren lett ett 20-tal projekt kring digitalisering, skola och utbildning. Vid behov tar jag även hand om projektansökan och rapportering.

Process- och strategiarbete

Som processledare ser jag över de processer som finns för att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom en organisation eller en given kontext. Arbetet sker i nära samverkan med personer i olika roller inom organisationen för att säkerställa att visionen, strategin och handlingsplanen verkligen kan konkretiseras. Ett av de mest spännande uppdragen under 2020 var det digitala finlandssvenska sommarlägret som jag fick äran att processleda från idé till utvärdering.

Utredningar och studier

Jag utför utredningsarbeten och analyser på beställning. För tillfället (hösten 2020) arbetar jag med en utredning kring digital kompetens i den finlandssvenska grundläggande utbildningen (med finansiering av Svenska Kulturfonden) och en fortsättning på min utredning “AI och svenskan i Finland” på uppdrag av tankesmedjan Magma.

Digismart Kids

Jag ordnar olika typer av klubbar, workshoppar, kurser och läger för barn och unga, både f2f och online. Fokus ligger på kreativitet, programming och problemlösning, med målet att hjälpa barn och unga bli ansvarstagande användare och aktiva producenter i det digitala.

Förfrågningar

För förfrågningar ta kontakt via epost, telefon, kontaktformulär eller sociala media.

Tidigare uppdragsgivare
Nedan finns ett urval av tidigare uppdragsgivare inom olika sektorer.

Kommuner och regionerUniversitet och högskolor

Övriga organisationer