Jag tycker personligen att kodning och programmering som begrepp inte är de bästa att använda i […]