Medan debatten kring telefonens vara eller inte vara i klassrummet fortsättningsvis går het, uppmanades deltagarna på […]