I mitten av september bar det iväg till Bryssel och EU kommissionen för att träffa ett stort gäng ambassadörer för kodveckan från resten av Europa. Det var en riktigt intressant dag – mest givande var det (som vanligt) att knyta nya kontakter till personer med liknande intressen och spännande projekt.
Under förmiddagen fick vi lyssna till presentationer av bl.a. Phil Bagge från Computing at School i England, Alessandro Ranellucci från Italien, samt Michelle Thorne från Mozilla. Phil berättade om sina erfarenheter från att undervisa det nya ”Computing”-ämnet för barn i England och poängterade vikten av kreativitet! Det är alltid lika roligt att höra om erfarenheter från andra platser och att inse att de är i stort sett lika som de egna. Men ändå lär man sig alltid något – från Phils presentation tog jag bl.a. med mig en länk till Junior Computer Science-material. Ta dig en titt om du är intresserad av tips på beprövat undervisningsmaterial!
Ranellucci berättade om sina erfarenheter av att jobba med making (skapande) och öppen källkod med barn. Presentationen var intressant som helhet, men jag tog särskilt med mig två citat:

  • ”If you can’t open it, you don’t own it”, vilket poängterar vikten av att man själv ska kunna öppna, mixtra och pynja med t.ex. ett problem för att man ska kunna känna att man äger det.
  • ”Programming is just another tool on the workbench of a maker”, vilket ligger helt i linje med hur jag tänker kring programmering i skolan – det är inte ett mål i sig, utan ett medel för att nå ett mål.

Andrus Ansip från kommissionen som har hand om den digitala agendan för Europa kom med och diskuterade under eftermiddagen. I detta sammanhang väcktes bl.a. en diskussion kring PISA, och om det som verktyg verkligen lyckas mäta de förmågor och färdigheter som är viktiga i dagens – och framtidens – samhälle. Hur kan vi mäta t.ex. kreativitet och problemlösningsförmåga? Behöver vi kunna mäta det? Varför? Varför inte?
Utanför det formella programmet gjorde vi också några flashmobbar som spelades in! Kom med och dansa robotdansen du också 🙂

Tags:

Comments are closed