Det att Finland introducerar programmering i läroplanen väcker intresse även utanför landets gränser. Jag jobbar ju […]