Att lära sig programmera tar tid. Att lära sig undervisa programmering tar också tid. Medan korta […]