Sedan man införde Computing som ämne i den engelska läroplanen arbetar man på bred front med allt från kompetensutveckling för lärare till utvecklingsprojekt och materialproduktion. Phil Bagge spelar en särskilt aktiv roll i det senare, och han har en hel webbsajt full med material för att undervisa grundläggande datavetenskap, i första hand programmering. Det mesta av det som finns på code-it.co.uk är mycket användbart även för oss i Norden.
Vi håller på att översätta en del material till svenska och först ut för min del är en översikt över datalogiskt tänkande som en kombination av attityder och koncept uppdelad i tre nivåer. Översikten baserar sig på Phils arbete tillsammans med Mark Dorling.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *