Diskussioner kring att introducera programmering i grundskolan delar ofta upp folk i flera läger, där de vanligaste tre är 1) de som tycker det är väldigt bra, 2) de som tycker det är bra i teorin, men har svårt att se hur det skulle gå till i praktiken, och 3) de som inte alls tycker det är någon bra idé.
Personligen tycker jag inte alls att det är konstigt att så många reagerar negativt i dessa diskussioner, då det finns så många uppfattningar om vad programmering är som inte överensstämmer med det som egentligen avses. Om man t.ex. sätter likhetstecken mellan programmering och ”att koda” missar man allt det som kommer före själva kodskrivandet, dvs. allmännyttiga färdigheter som att dela upp och lösa problem för att göra dem mer lätthanterliga, hitta mönster, tänka logiskt, arbeta strukturerat, vara kreativ, generalisera och ta fram modeller. Jag skulle dock gissa att många av dem som anser att alla inte behöver lära sig programmering tror att avsikten är just det – att barnen ska lära sig koda (dvs. ge instruktioner till en dator). Och om det vore så, skulle jag hålla med.
För mig handlar programmering om att vara kreativ. Om att utforska och lösa intressanta problem inom olika områden. Om att förstå vad som ligger bakom den digitala värld vi lever i och att alla kan vara med och påverka den. Om att ha insikt i teknologins möjligheter och begränsningar. Om en verktygslåda med vardagliga färdigheter som vi alla har nytta av och behöver oberoende av om vi jobbar i IT-branschen eller inte.
Genom att introducera programmering som ett mångsidigt verktyg i olika ämnen redan från tidig ålder, kan vi på lång sikt komma ifrån synen på programmering som en snäv och väldigt tekniskt betonad aktivitet, som endast är användbar för den som jobbar som programutvecklare. Detta är speciellt viktigt för att öka intresset bland flickor och andra underrepresenterade grupper.
Men för att programmering ska få samma status som allmänbildande färdighet likt att läsa, skriva och räkna, krävs mycket arbete.
Ett utmanande och inspirerande arbete tillsammans med lärare, elever och dem som skapar undervisningsmaterial.
Ett arbete där det viktiga är att man dels gör klart vad man menar med programmering på olika nivåer, dels ser programmeringen som ett medel för att nå ett mål – inte ett mål i sig självt.

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *