Fördelningen av källor publicerade 2001-2019.
I november 2018 fördes en debatt kring en opublicerad studie som lyftes i media och påstods […]