I dag finns det en mängd olika fritt tillgängliga blockbaserade programmeringsmiljöer som gör det möjligt att […]
Code.org är en amerikansk ideell organisation som inledde sin verksamhet 2013. Målsättningen är att avdramatisera programmering […]