Jag driver för tillfället tre utvecklingsprojekt i Svenskfinland och ska berätta mer om dem alla så småningom. Det som varit mest på tapeten de senaste veckorna är PROFFS-projektet inom vilket vi ordnade ett tvådagars lärarfortbildningsevent i Vasa 20-21.4.
PROFFS står för ”Programmering för förskola och skola” och är ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen. Projektet inleddes 2014 som ett samarbete mellan fem kommuner: Pargas (huvudman), St Karins, Åbo, Kimitoön och Vasa. Inom projektet fick pilotlärare från alla fem kommuner fortbildning i programmering och tillsammans med mig tog de fram lektionsplaner för att ta in programmering i olika ämnen. Pilotlärarna utvärderade dessa i sina klassrum och arbetade också för att sprida arbetssätten till kolleger i samma skola (vissa spred även till andra skolor i kommuner). Ett urval av lektionsplanerna finns fritt tillgängliga på Utbildningsstyrelsens webbsida:
http://www.edu.fi/it_i_skolan/programmering/lektionsplaner
År 2016 fick vi fortsatt finansiering för projektet, som nu går under namnet PROFFS 2.0 och har fyra samarbetskommuner (Pargas, Åbo, Kimitoön och Vasa). Fokus i detta projekt ligger på spridning i huvudsak lokalt men även nationellt. Under hösten kommer vi att ordna lokala workshops för lärare runt om i regionerna – projektets målsättning är att vid årets slut ha nått 75% av alla lärare i åk 1-6 i de deltagande kommunerna. Därtill kommer vi ordna lokala familjetillfällen, där eleverna får ta med sina föräldrar och syskon till skolan för att arbeta med programmering och digitalt skapande. Som ytterligare ett led i spridningsarbetet ordnar vi fyra stora event – PROFFSdays – runt om i landet.
Vi ordnade det första eventet i Åbo i september 2016 och i veckan var det dags för uppföljaren i Vasa. PROFFSdays byggs upp som en kombination av föreläsningar och workshops, men huvudfokus ligger på hands-on-arbete där lärarna själva får pröva på programmering i olika sammanhang och diskutera erfarenheter och idéer med sina kolleger. En av utgångspunkterna är att alltid erbjuda något för alla – nybörjarspår för dem som vill komma igång och andra spår för dem som redan har en del erfarenhet men vill lära sig mer.
Den här gången såg programmet ut så här:

Det är alltid lika spännande att höra och läsa vad deltagarna tyckte, och denna gång verkade vi ha gjort mycket rätt <3 I utvärderingen uppgav många hands-on-aspekten som viktig, liksom urvalet av olika spår:

Bra när man får själv prova på
Praktiska övningar, hands on.
Kunniga dragare, många olika workshops att välja mellan.
Konkret och tydligt, praktik.
Bra att få grunden… nybörjare.
Bra med olika nivåer och att man själv fått testa på mycket.
Fördjupning i programmering och många bra tips och ideer på hur vi kan gå vidare med programmering i undervisningen.

Många lyfte också vikten av att få tid och möjlighet att lära sig nytt tillsammans med andra:

Nya tips om olika appar och tid få att testa dem.
Givande exempel och tankar. Inspirerande deltagare.
Att på arbetstid få tid att bekanta sig med olika digitala verktyg. Kunskap om nya appar.
Möjligheten att prova på robotprogrammering innan man gör beslut om inköp. Bra också att få möjlighet att diskutera med andra om erfarenheter och funderingar.
Tid att pröva på programmering och dela erfarenheter med andra.

På ris-sidan nämnde deltagarna att de gärna hade haft ännu mer tid på sig 😉
För egen del känns det som att det man gör är viktigt och gör skillnad då man läser kommentarer som Trevlig och nödvändig fortbildning och det främsta önskemålet är att vi ska ordna något Liknande igen.
Diskussionerna med deltagarna på plats och den skriftliga feedbacken talade sitt tydliga språk. Det finns ett stort behov för fortbildning på temat programmering och digitalt skapande, där lärare ges tid och möjlighet att själva pröva på, göra misstag och lära sig tillsammans med andra. Även om några kommit en bit på vägen finns det fortfarande många som ännu räknar sig som nybörjare – att kunna erbjuda något som passar oberoende av bakgrund och tidigare erfarenhet är därmed a och o.
Så, tusen tack till alla deltagare som tog sig tid att vara med oss i Vasa under dessa två dagar. Och ett minst lika stort tack till alla som var med och gjorde denna upplaga PROFFSdays möjlig – Mia Skog, Jan Alin, Mats Braskén, Ray Pörn, Bertil Eklund, Kasper Hiltunen, Maria Söderbacka och Nancy Pettersson. Tillsammans kan vi göra så mycket <3

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *