En kanske något provokativ rubrik, men det var den rubriken som valdes för en artikel beställd […]