Jag har lång erfarenhet av projektledning inom universitet och på kommunal nivå. Som processledare ser jag över de processer som finns för att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom en organisation eller en given kontext. Vid behov tar jag även hand om projektansökan och rapportering.
För tillfället driver jag följande projekt med fokus på skolutveckling och digitalisering:

  • MAKE – making som ett ämnesövergripande arbetssätt i den finländska skolan (Raseborg, Kyrkslätt och Borgå, 2016 – 2018)
  • Educraftory – innostava ja rohkaiseva aktiivisen oppimisen laboratorio (tillsammans med Educraftor Oy, Turun normaalikoulu, 2017 – 2018)
  • PROFFS 2.0 – programmering för förskola och skola (Pargas, Åbo, Vasa och Kimitoön, 2016 – 2017)
  • Slöjd 2.0 – teknologi och programmering integrerat i slöjdundervisningen (2014 – 2016, fortsättning 2017-2019)

Exempel på tidigare och redan avslutade projekt:

  • PROFFS – programmering för förskola och skola (Pargas, Åbo, Vasa, St Karins och Kimitoön, 2014 – 2016)
  • Smart på nätet – säkerhet, integritet och källkritik för grundskoleelever och -lärare (2014 – 2016)
  • ViRum – en virtuell kursbricka för Svenskfinland (2014-2016)
  • E-Math –  interaktiva matematikböcker för gymnasiet (2011-2016)