Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen förändrar allt och alla berörs, oberoende av ålder, genus, etnicitet och andra faktorer. Jag heter Linda, är samhällsentreprenör, stolt geek och tvåbarnsmamma. Jag brinner för utbildnings-, inklusions- och jämlikhetsfrågor i det digitaliserade samhället och spenderar stora delar av min tid med att föreläsa, driva projekt och fundera på frågor kring samhällsutveckling, framtid och hur tekniska framsteg påverkar och formar oss människor och organisationer. Har en bakgrund inom datavetenskap, pedagogik och ekonomi, med lång erfarenhet av utbildning, forskning och projektledning på uppdrag av kommuner, statliga och privata organisationer samt universitet.

Jag är docent i datavetenskapens didaktik och har bred erfarenhet av att göra utvärderings- och utredningsarbeten på vetenskaplig grund. Jag arbetar som projektforskare vid Åbo Akademi och adjungerad lektor vid Linköpings universitet i Sverige. Min forskning är praktiknära och fokuserar på programmering, making och digital kompetens i förskola och skola, både ur ett elev- och ett lärarperspektiv. Jag har också grundat och driver föreningen Make It Finland rf, som arbetar för digital folkbildning för alla. Om du vill få en inblick i varför jag gör det jag gör, kan du t.ex. ta dig en titt på mitt TEDx-talk nedan.