Jag har alltid velat förbättra världen enligt devisen “många bäckar små”. Även om jag upplever att jag drar mitt strå till stacken via föreläsningar, utbildningar och projekt, vill jag även göra en insats bland dem som inte berörs av de uppdragen. Förutom mitt företag driver jag därför också den ideella föreningen Make It Finland, vars målsättning är att ge alla finländare likvärdiga möjligheter att delta aktivt och ansvarsfullt i det allt mer digitaliserade samhället.

Jag har inte heller helt lämnat forskningen utan arbetar fortsättningsvis deltid som forskare vid Linköpings universitet bland annat inom ett projekt för att ta fram en modell för datalogiskt tänkande i svenska grundskolan. Min forskning är praktiknära och fokuserar på programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens i förskola och  – både ur ett elev- och ett lärarperspektiv. Jag samarbetar aktivt med forskare vid bland annat Uppsala universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet och Åbo Akademi.