ScratchJr marknadsförs egentligen till yngre barn, men många lärare använder appen även bland elever upp i de senare årskurserna (5-7). ScratchJr har flera egenskaper som gör det lätt att ta till sig:

  • Den baserar sig på symboler och innehåller väldigt lite text, vilket gör att den även lämpar sig för yngre barn.
  • Gränssnittet är minimalistiskt och lättöverskådligt.
  • Appen har ett begränsat antal instruktioner (block), vilket underlättar då man ska komma igång med blockbaserad programmering eftersom man kan undvika “instruktionsoverload”.

Det finns en hel del material på ScratchJr:s hemsida, bl.a. fulla läroplaner (engelska) för hur man kan jobba med appen i undervisningen. På sidan hittar du också alla block i stort format som du kan skriva ut och använda i klassen. Vi har också översatt en del material till svenska:

  • Programmeringsgränssnittet – denna PDF ger en översikt över programmeringsgränssnittet och de olika delarna/sektionerna som ingår i det.
  • De tillgängliga blocken – detta dokument ger en översikt över alla tillgängliga instruktioner (block) och en kort beskrivning av vad respektive instruktion gör.
  • Redigeringsverktyget – här ges en översikt över redigeringsverktyget som man kan använda för att modifiera och skapa figurer och bakgrundsbilder.
  • Även om ScratchJr i likhet med övriga blockbaserade miljöer ger möjlighet att utveckla egna idéer och skapa fritt, kan det vara bra att börja med några slutna uppgifter genom vilka man bekantar sig med verktyget och kommer igång med några små program. På ScratchJr:s hemsida finns nio uppdrag som jag har översatt till svenska.

Man kan även rita egna figurer och bakgrunder i Scratch Jr. Det lönar sig dock att inte introducera den möjligheten förrän eleverna har gjort de nio uppdragen – risken är annars stor att barnen fastnar i det kreativa ritandet 🙂